Vynášecí dno zásobníku

Účel - použití

Vynášecí dno je strojní zařízení pro vyprazdňování zásobníků se specifickým materiálem. Používá se ve spojení se zásobníkem.

Vynášecí dno lze používat při výrobě krmných směsí a všude tam, kde se skladuje sypký, lepivý neabrazivní materiál, kde není možno používat klasické nebo vibrační dno zásobníku.

Technický popis

Vynášecí dno je vždy uzpůsobeno podle konkrétního použití a jeho provedení a parametry jsou různé podle požadavků. Obecně je ve speciálně tvarovaném dnu uloženo několik dvojic šnekových hřídelí, přitom vždy sousední mají opačný smysl stoupání. Otáčením šnekovnic se materiál posunuje od vpádu ke středu dna, kde je výpad. Jednotlivé šnekovnice jsou vždy pravo levé. Vybírací dno se skládá z následujících hlavních dílů:

a) Pohonné jednotky s upevňovacím rámem

Pohon je tvořen kompaktní stavebnicovou elektropřevodovkou.

Upevňovací rám je svařen z ocelových profilů, se samotným dnem.

b) Dno

Vlastní dno je svařené z jednotlivých sekcí a je na koncích opatřeno přírubami pro přišroubování čel a je opatřeno přírubami pro přišroubování na zásobník. Dno je zhotoveno z plechu a pro zajištění funkce je tvarováno jako částečný žlab.

c) Trubková hřídel se šnekovnicí

Provedení je dáno konkrétními podmínkami. Pro správnou funkci je ve volné části šnekovnice zhotovena jako obvodová z pásoviny. Vždy dvě sousední hřídele mají opačný smysl stoupání.