ŠTERNBERSKÉ STROJÍRNY s.r.o.

Vznikla v roce 1994 privatizací z části státního podniku, kde dřívější Strojírna Šternberk prováděla rekonstrukce, opravy, investice v oboru technologického zařízení obilních sil, výroben krmných směsí, posklizňových linek na obilí, olejniny apod. 
V roce 1993 začíná Strojírna Šternberk s prováděním oprav a rekonstrukcí technologického zařízení včetně ocelových konstrukcí ve mlýnech a sladovnách.

Po privatizaci v r. 1994 dochází ke změně názvu na STROJÍRNA PŽ s.r.o.

STROJÍRNA PŽ s.r.o. pokračuje dále v oboru dřívější činnosti, rozšiřuje svoji činnost o dodávku a montáž části briketovacích linek dřevního odpadu včetně ocelových konstrukcí, zásobníků apod.

Po převzetí novým majitelem dochází k přejmenovánbí firmy na ŠTERNBERSKÉ STROJÍRNY s. r. o.

Naše výrobní portfolio

Mezi nejdůležitější výrobní technologie patří vysoce kvalitní výroba kompletních technologií na velkokapacitních silech, jejich servis a repasování. Dále to jsou pásové dopravníky, řetězové dopravníky tzv. redlery, šnekové dopravníky, elevátory, sušárny, míchačky a různé technologie posklizňových linek.

Dodáváme a montujeme technologické zařízení obilních sil, výrobny krmných směsí, posklizňové linky na obilniny a olejniny, kruhové rozdělovače.

Vyrábíme a dodáváme také ocelové a plastové zásobníky s nosnou konstrukcí.

Mezi významné zákazníky patří tyto společnosti: NAVOS Studénka, NAVOS Val. Meziříčí, NAVOS Mohelnice, AFEED Hustopeče, AFEED Opava, PENAM Kroměříž, FIDES AGRO, a.s., MJM Mohelnice, a.s., MLÝN Herbert, a.s. , TEKRO, a.s., Malitas, a.s., Úsovsko a.s., HOLBA, Radegast a.s., Sladovna Litovel, Biomac, HELUZ, PPF Europe


Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4