Pásové dopravníky

typ PD 300, PD 400, PD 500, PD 650, PD 800, PD 1000, PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1800, PD 2000, PD 2500

Pásový dopravník (dále jen PD) je strojní zařízení pro dopravu sypkého materiálu ve vodorovném směru, resp. šikmém směru s úhlem stoupání do 20° bez unášečů. Pásové dopravníky lze používat v obilních silech, přípravnách osiva, mlýnech na obilí, pekárnách, výrobnách krmiv a tvarovaných krmiv, cihelnách, štěrkovnách, pískovnách, a dalších provozech uvnitř osvětlených výrobních objektů, kde se dopravuje sypký, kusový, abrazivní a nelepivý materiál.

Typové firemní označení vyjadřuje:


Délka pásového dopravníku je jmenovitý rozměr mezi předním a zadním koncem plechových bočnic bez ohledu na rozměry a uspořádání pohonu nebo jmenovitý rozměr mezi osami hnaného a hnacího válce – dle konkrétní konstrukce rámu PD (uvést při objednávce).

Poz. Hodnoty výkonů jsou pouze orientační a závisí na provedení konstrukce dopravníku a dalších parametrech. Pro další typy dopravníků je dopravní výkon stanovován individuálně.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady výkonů některých dopravníků


Jmenovitý výkon je stanoven pro pšenici o objemové hmotnosti 750 kg/m3 při vlhkosti do 18% vody a čistotě 94% (odpovídá skupině materiálu 3 dle ČSN 26 2802). Jmenovitý výkon je dosažen se žlabovým kluzným provedením dopravní sekce a rychlosti pásu 0,8 m/s. Při provozu ve sklonu je třeba počítat s mírným snížením dopravního výkonu.