Návrh vnějšího opláštění těla šnekového manipulátoru a jeho kritického namáhání

28. 07. 2023

Návrh vnějšího opláštění těla šnekového manipulátoru a jeho kritického namáhání VLIV GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ TĚLA ŠNEKOVÉHO MANIPULÁTORU NA ENERGETICKOU EFEKTIVITU PŘEPRAVY MATERIÁLU,
REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028134
je spolufinancován Evropskou unií

Návrh vnějšího opláštění těla šnekového manipulátoru

publicita-a3.pdf (78 kB)
Modul: novinky