Míchací zařízení

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ typ  MS 01

Účel použití

Míchací zařízení je strojní zařízení pro zpracování (zamíchání) přídavného komponentu dispergátoru do základní tekuté hmoty a jejich homogenizaci. Zařízení musí být umístěno v souladu s Vyhláškou č. 268/2011 Sb., potažmo s vyhláškou č. 23/2008 Sb. a s technickými podmínkami souvisejících norem. Zamíchatelné jsou kapalné a pevné neabrazivní látky s malou zaručenou zrnitostí. Případně je nutné opatřit vstup látek ochranným sítem proti vniknutí nevhodných předmětů (kovy, kameny) nebo je nutno toto organizačně zabezpečit jiným vhodným opatřením, tak aby nemohlo dojít k poškození nebo snížení životnosti zařízení, či iniciaci jiného aspektu!

Zařízení je schopno spolehlivého chodu při následujících vnějších vlivech okolního prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ostatní vlivy se předpokládají normální:

AA4, AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM-1-1,AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BE2N1.

Pracoviště míchacího zařízení musí být vybaveno vzduchotechnickým zařízením s intenzivním odsáváním vyskytujících se prachových částic, aerosolů a výparů v jeho bezprostředním okolí, minimálně v blízkosti nalévacího otvoru.

Technická data

 • Typové označení: MS 01
 • délka stroje: 1530 mm
 • šířka stroje: 988 mm
 • výška stroje: 2833 mm
 • otáčky hlavního vřetene: 72 ot/min
 • otáčky rozrážecího vřetene: 450 ot/min
 • objem míchací nádoby: 420 litrů
 • max. objem náplně v míchací nádobě: 380 litrů
 • hmotnost míchací nádoby bez náplně: 120 kg
 • hmotnost stroje bez míchací nádoby: 675 kg
 • typ pohonu: N= 3kW
 • pohon zdvih. šroubu: N= 0,55kW, 1395min-1
 • elektro instalace: 380 V, 50 Hz, zóna 21