Briketovací linky

PROSÉVACÍ ZAŘÍZENÍ typ PZ - 12

Účel - použití

Prosévací zařízení (dále jen prosévačka) je strojní zařízení k prosévání materiálu. Při průchodu prosévačkou se materiál rozdělí na dva podíly. Jeden obsahuje podíly, které jsou menší než otvoty síta o propadnou. Druhý díl obsahuje větší částice, které sítem nepropadnou. Prosévačka je určena k oddělení větších dílů při výrobě dřevěných briket. Principielně lze prosévačku použít i v jiných provozech, kde je potřeba oddělit dvě velikostní frakce o velikosti dané použitým sítem.

Technický popis

Prosévačka se skládá z těchto hlavních dílů:

  • skříň
  • prosévací buben
  • pohon


Prosévací buben

Buben je kuželový, s pláštěm z ocelové sítě předepsaného rozměru oka. Hřídel bubnu je s pláštěm spojena paprsky. Na jednom konci hřídele je přivařená šnekovnice, přisunující materiál od vpádu na síto. Při otáčení bubnu se větší kousky posunují ke druhému konci bubnu, kde pak vypadnou do výsypky. Přesátý materiál padá do sběrného koše, odkud vypadává do navazujícího šnekového dopravníku. Buben není konstruován na vyměňování sít za jiný rozměr, protože síto je pevně přivařeno.